Návrh oznámenia nášho veľkého dňa

. Návrh pozvánky na svadbu vám skoro všetci tlačiari zašlú spolu s grafickým návrhom oznámenia. Ak vám nevyhovuje, vyberte si konkrétny vzor z  návrhov , ktorým majú iste nespočetne k nahliadnutiu, prípadne si ho vyberte už dopredu a napíšete do objednávky číslo vzoru do kolónky pre text oznámenia. Ak chcete dať vedieť […]