Návrh oznámenia nášho veľkého dňa

.

Návrh pozvánky na svadbu vám skoro všetci tlačiari zašlú spolu s grafickým návrhom oznámenia. Ak vám nevyhovuje, vyberte si konkrétny vzor z  návrhov , ktorým majú iste nespočetne k nahliadnutiu, prípadne si ho vyberte už dopredu a napíšete do objednávky číslo vzoru do kolónky pre text oznámenia. Ak chcete dať vedieť hosťom, aby sa zúčastnili aj obeda a pre časť hostí na večer, musíte tiež toto rozhodnutie nechať vytlačiť na Vaše oznámenia.

Umiestnenie textov a ceny

Text pozvánky na svadbu sa tlačí buď priamo na zdobenou titulnú stránku oznámenia a zadný list sa potom odreže. Táto úprava je v základnej cene oznámenia s tlačou bez príplatku, ak sa nič netlačí na vnútornú stranu. Alebo sa text tlačí na tretiu stránku (dovnútra). Na prednej strane je potom možné natlačiť navyše mena či iniciály snúbencov alebo dátum veľkého dňa či iný text za príplatok na každé oznámenie, ak budú všetky texty rovnaké. Príplatok je k cene oznámenia pripočítaný až v celkovom vyúčtovaním. Tlač na jednu stranu oznámenia je už obsiahnutý v cene tohto výrobku s tlačou.

.
Návrh oznámenia nášho veľkého dňa
Ohodnoťte příspěvek
.