Aj terasy majú svoje značky

Kompozitný materiál wood – plastic – compozit nazývaný skrátene WPC má už dlhodobo v oblasti vonkajšej terasy svoje pevné miesto. Každý, kto uvažuje o takejto stavbe, zvažuje vedľa drevených aj obstaranie z materiálu WPC. Odolnosť proti zmenám počasia, chlóru, UV žiareniu, farby bez šednutiu, bezpečnosť a ďalšie vynikajúce vlastnosti kvalitných kompozitných terás sú atribúty, ktoré si rád dopraje aj milovník prírodného dreva. Tieto stavby ponúkajú veľký úžitok, ale môžu nám v prípade nesprávnej voľby materiálu spôsobiť aj starosti.
 

Ekologické aspekty využívania dreva

V posledných 40 rokoch sa odlesnilo asi 20% juhoamerických dažďových pralesov a táto tendencia vzrastá. Na vyrúbaných plochách sa pestujú sójové bôby, cukrová trstina a iné kultúrne plodiny.Podobně to vyzerá v juhovýchodnej Ázii. Tam sa väčšinou pralesy mení v plantáže olejových paliem. Drevo z vyrúbaných lesov sa okrem iného využíva ako materiál pre záhradné stavby. Veľký dopyt a rastúce rozsah využívania dreva z tropických stromov aj v našich geografických oblastiach zintenzívňujú tlak na vyťažovanie tropických lesov a prispievajú k ďalšiemu vylesňování, hoci tento druh dreva nepredstavuje jediný navyhnutelný zdroj.